BINNENSTEDELIJKE KADEMUREN

Gebr. De Koning is specialist in binnenstedelijke kademuren

BINNENSTEDELIJKE KADEMUREN

In de loop van de tijd zijn de belastingen op binnenstedelijke kademuren flink toegenomen, met name door de toegenomen verkeersbelasting. Daarbij moet opgemerkt dat niet alleen de kade zelf schade- of zettingsgevoelig is, maar dat schade aan kademuren ook kan leiden tot effecten op de achtergelegen gebouwen of ondergrondse infrastructuur.

Oplossing
Bent u op zoek naar een betrouwbare kennisbron op het gebied van binnenstedelijke kademuren, dan bent u bij Gebr. De Koning aan het juiste adres. Met een nuchtere blik kijken we naar de probleemstelling en ontwikkelen wij een passende oplossing. Behalve een grote theoretische kennis en modellen, brengen we daarbij tientallen jaren praktische ervaring in.

Herstel of nieuwbouw
Wanneer blijkt dat bepaalde onderdelen van een historische kademuur specifieke aandacht nodig hebben, dan doen wij nader onderzoek. Daarbij kunnen we naar wens een globale of diepgaande inspectie uitvoeren. Op basis van de gegevens stellen we vast welke beheersmaatregelen nodig zijn. Waarbij we ook de omgeving niet uit het oog verliezen. Monumentale bomen en gebouwen kunnen invloed hebben op de kadeconstructie. En andersom kan onderhoud, herstel of nieuwbouw van een binnenstedelijke kademuur op zijn beurt invloed hebben op deze omgevingsaspecten.

Beheer en onderhoud
Proactief beheer en onderhoud voeren we uit volgens de NEN 2767 conditiemeting methode. Deze norm zorgt voor het eenduidig inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van onder andere kademuren. Door middel van het toekennen van conditiescores, wordt er inzicht verkregen in de te verwachten onderhoudskosten en mogelijke risico’s. Dit vormt weer de basis voor het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen en budgetten.

Theorie én praktijk
Naast het inspecteren, onderhouden en het ontwerpen van kademuren, bouwt Gebr. De Koning ook daadwerkelijk binnenstedelijke kademuren. Hierdoor hebben we behalve veel theoretische kennis, grote praktische ervaring, waarvan we dankbaar gebruik maken bij alle hierboven beschreven facetten. Nieuwsgierig geworden wat Gebr. De Koning voor uw specifieke probleem kan betekenen, neem dan contact met ons op.

DIRECT CONTACT

Stel een vraag

Landingspagina - informatie aanvraag

reCAPTCHA

De Koning projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistelling voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning: