Onderdoorgang station Bunnik

Gebr. De Koning tekent samenwerkingsovereenkomst Giken Europe

Gebr. De Koning heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Giken Europe. Dirk-Jan Teeuw, directeur Gebr. De Koning, en Anthony Bertrams, CEO Giken Europa ondertekenden tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor in Japan de officiële samenwerkingsovereenkomst. Gebr. De Koning gaat actief bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande technieken waarmee trillingsvrij palen en damwand kan worden aangebracht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de marktvraag voor bouwen in een complexe omgeving.

Samenwerking Gebr. De Koning en Giken
Door het bundelen van de kennis en kunde van de innovatieve aannemer en de ontwikkelaar en leverancier van geavanceerde funderingsmachines is het mogelijk materieel te ontwikkelen dat exact aansluit bij de behoefte van de markt. “Gebr. De Koning kijkt altijd naar welk materieel het beste past bij een project”, aldus Teeuw. “Door de samenwerking met Giken kunnen we een nog betere maatwerkoplossingen bieden, waardoor projecten efficiënter, omgevingsvriendelijker en met minder risico’s worden gerealiseerd”.

Bouwen in een complexe omgeving
Gebr. De Koning is specialist als het gaat om bouwen in kwetsbare omgevingen zoals dijkversterkingsprojecten, herstellen van kademuren en het realiseren van bouwkuipen in dichtbevolkte gebieden. Beide partijen zien mogelijkheden om de door Giken ontwikkelde Gyro-Press methode voor dit soort projecten in te zetten. Deze methode wordt inmiddels succesvol in andere werelddelen toegepast. Door de samenwerking met Gebr. De Koning zal deze methode begin 2019 haar intrede nemen op Europese bodem en is zij de eerste civiele aannemer die deze machine in haar materieelaanbod heeft.

 

 

 

LEES VERDER

Werkzaamheden buitendienstregeling spooronderdoorgang Goes succesvol afgerond

Gebr. De Koning is verantwoordelijk voor de realisatie van de spooronderdoorgang in Goes. Om veilig langs en aan het spoor te werken staan er voor dit project een viertal buitendienststellingen ingepland. Afgelopen weekend heeft de eerste plaatsgevonden. De werkzaamheden bestonden uit het heien van funderingspalen en intrillen van damwanden. Ook werden er aanpassingen aan de bovenleidingen uitgevoerd.

LEES VERDER
tunnel spooronderdoorgang Goes

Volg bouw spooronderdoorgang Goes 24/7

In opdracht van de ProRail en de Gemeente Goes, bouwt Gebr. De Koning de nieuwe spooronderdoorgang in Goes. Een project waar wij trots op zijn! De werkzaamheden zijn onlangs officieel gestart en het is de bedoeling dat passanten vanaf 2020 veilig en snel onderdoor het spoor kunnen.

Ben je ook benieuwd naar wat wij aan het doen zijn? De bouwvorderingen zijn 24/7 te volgen via de livestream!
tunnel spooronderdoorgang Goes

LEES VERDER

Nieuwbouw bezoekerscentrum Kinderdijk een feit

Op donderdag 26 juli 2018 hebben Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, Mourik, Mercon Montage en Gebr. De Koning de handtekeningen gezet onder het bouwakkoord voor de nieuwbouw van het Bezoekerscentrum in Kinderdijk. Hiermee is de bouw een feit en nemen de Alblasserwaardse ondernemers allen een deel van de bouw voor haar rekening. Gebr. De Koning bijt het spits af met de realisatie van de bouwkuip en de fundatie van het Bezoekerscentrum. Naar verwachting wordt het nieuwe Bezoekerscentrum in september 2019 in officieel gebruik genomen.

De start van de bouw markeert het einde van een traject dat voorzichtig werd ingezet nadat het Kinderdijkse molengebied in 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst belandde. Destijds was de conclusie al dat de huidige entree en beperkte faciliteiten niet passen bij die status.

Cees van der Vlist, directeur SWEK, “Samen bouwen wij aan deze regio en willen wij ook na de bouw samen trots zijn op het resultaat. Kinderdijk is van de wereld maar in ieder geval van ons inwoners van de Alblasserwaard.”

Het nieuwe Bezoekerscentrum wordt dé blikvanger. Dat verrijst op de plek van de huidige souvenirshop. De nieuwe entreezone, inclusief twee voetgangersbruggen, is maart volgend jaar klaar. In totaal wordt er 9 miljoen euro geïnvesteerd. Ruim de helft daarvan komt van overheden in de vorm van subsidies en leningen. Twee miljoen wordt bijeengebracht door sponsoren.

 

 

 

LEES VERDER

CO2-neutraal vervangen van oeverconstructie in Poeldijk

In onderaanneming van BAM Infra Regionaal wordt over een trajectlengte van circa 2400 meter de bestaande betonnen oeverconstructie vervangen voor een nieuwe stalen damwand. Het project is aanbesteed door de Provincie Zuid-Holland en heeft als doelstelling om zowel de provinciale weg (N211) als de oeverconstructie CO2-neutraal op te leveren. Om dit te realiseren zijn 21 innovaties ontworpen die op het project worden toegepast.

In week 12 is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering van het werk staat gepland voor medio september. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen bestaande betonnen damwand
  • Het aanbrengen van een nieuwe stalen damwand
  • Het aanbrengen van een stalen deksloof en wrijfgording van gerecycled kunststof
  • Het aanbrengen van kathodische bescherming

De stalen damwand wordt aangebracht met het onlangs aangekochte trilblok (ICE 8RFSH). Omdat het trilblok over een kantelbare klem beschikt wordt er aanzienlijk bespaart op handeling.

De damwand wordt verder afgewerkt met een kunststof wrijfgording en stalen deksloof.

Om op het project een maximale hoeveelheid CO2 te besparen wordt de damwand tegen corrosie beschermd middels kathodische bescherming. Achter de damwand worden om de 10 meter anodes geplaatst welke een hoeveelheid stroom uitzenden en daarmee potentiaalverschillen in de ondergrond opheffen. Zodoende ontstaat er nagenoeg geen corrosie en kan de damwand dus aanzienlijk lichter en met minder CO2 uitstoot geproduceerd en uitgevoerd worden.

LEES VERDER
Silent piler Giken F-301

Nieuwe Silent Piler F-301 in gebruik genomen

De Giken F-301, onze nieuwe silent piler, is deze week in gebruik genomen. Momenteel wordt de machine gebruikt om damwand te drukken bij ons project in Zoetermeer ten behoeven van een beveiligingsconstructie voor het hoogspanningstracé dat daar loopt.

Het unieke aan deze piler is dat de bestuurder de machine als het ware kan laten ‘lopen’ over de stukken damwand. Er is dus geen makelaarsstelling nodig bij het gebruik van deze silent piler. Dit betekent dat het nu voor ons ook mogelijk is op de meest onmogelijke plekken damwand te plaatsen. Bekijk hier hoe dit werkt.

Het toevoegen van dit stuk aan ons machinepark maakt ons de enige in Nederland die zowel drukkend met makelaarsstelling als drukkend zonder kraan als resonerend damwand kan plaatsen.

Geïnteresseerd? Lees hier alles over dit nieuwe materieelstuk.

LEES VERDER
Plaatsen damwand Wind Farm Krammer

Voortgang Wind Farm Krammer

Gebr. de Koning B.V. heeft opdracht gekregen om in onderaanneming van GMB Civiel voor het project Wind Farm Krammer, de volgende werkzaamheden uit te voeren;
Het realiseren van funderingswerk t.b.v. 34 windmolens, dit bestaat in hoofdlijnen uit het leveren, aanbrengen en koppensnellen van ruim 1300 betonpalen inclusief heitoezicht en akoestisch doormeten. Tevens ruim 2000 ton definitief stalen damwand met ca. 1,5 kilometer aan stalen deksloof en het voorzien in diverse hulpconstructies.

Gezien de projectlocatie waar drie ‘Natura-2000 gebieden’ kruisen, men rekening dient te houden met broed- en stormseizoen én de nodige logistieke uitdagingen met zich meebrengt, is dit voor ons een complex maar zeker passend werk.

Update: Ondertussen is al het damwand aangebracht en zijn reeds 950 betonpalen geheid.

Bekijk hier alvast een voorproefje van het windpark.

 

 

LEES VERDER
Nieuwe funderingskraan Liebherr R936

Nieuwe funderingskraan

Afgelopen week heeft Gebr. de Koning een nieuwe 43-tons funderingskraan in gebruik genomen. Het betreft een Liebherr R936. Op dit moment is dit onze grootste damwandkraan. De kraan is tevens in de graafconfiguratie beschikbaar. Een zeer diverse machine dus.

De aandrijving wordt verzorgd door een Tier 4 motor van de laatste generatie. Deze genereert een lagere uitstoot. waardoor het milieu een stuk minder belast wordt. Uiteindelijk draagt dit bij aan onze CO2-prestatieladder.

Klik hier om te zien hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

LEES VERDER
Bewuste bouwers omgevingsbweust

Gebr. de Koning scoort bovengemiddeld op omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn is belangrijk, zeker in de bouw. We zijn daarom blij dat onze projecten door de Code Bewuste bouwers als bovengemiddeld worden beoordeeld.

Deze code richt zich op de onderdelen omgeving, veilig, milieu, verzorgd, en vakmensen. Er vinden op de projecten audits plaats en mysteriebezoeken door onafhankelijke auditors van Bewuste Bouwers.

Klik hier voor meer informatie over Bewuste bouwers.

LEES VERDER