Onderdoorgang station Bunnik

Giken brengt bezoek aan Gebr. De Koning

Op vrijdag 12 april heeft een delegatie van de Japanse onderneming Giken LTD, ontwikkelaar en leverancier van geavanceerde funderingsmachines, een bezoek gebracht aan ons bedrijf in Papendrecht. Behalve een rondleiding over het bedrijfsterrein, werd er ook een demonstratie gegeven van de Resonator.

Bezoek Giken Gebr. De Koning Papendrecht
Bezoek Giken LTD


Giken Europe en Gebr. De Koning werken al enige tijd samen. In 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waardoor wij actief bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande technieken waarmee trillingsvrij palen en damwand kan worden aangebracht. Een van deze technieken heet de Gyro-Press methode en heeft zich inmiddels in verschillende werelddelen al bewezen. Nog dit jaar wordt deze methode geïntroduceerd in Europa. Het is uitermate geschikt voor bouwen in een kwetsbare omgeving zoals dijkversterkingsprojecten, herstellen van kademuren en het realiseren van bouwkuipen in dichtbevolkte gebieden.

Gebr. De Koning is sinds 2018 in het bezit van een Silent Piler, ook een ontwikkeling van Giken. Deze 12-tons silent piler is uniek onder de silent pilers. Door zijn slanke afmetingen en het feit dat deze trillingvrije machine als het ware over de damwand ‘loopt’ en dus geen kraan nodig heeft om bediend te worden, is deze machine in de nauwste situaties toe te passen.

Kijk hier hoe deze techniek in zijn werk gaat.

LEES VERDER

Gemeente Dordrecht selecteert Gebr. De Koning vervanging kadeconstructie Wervenpark

Op 4 april 2019 heeft de gemeente Dordrecht Gebr. De Koning officieel als winnaar geselecteerd voor de aanbesteding Kadeconstructie Wervenpark Dordrecht. De huidige kadeconstructie dient vervangen te worden door een gewapende grondconstructie met een facing van rammed earth. De start bouw van de Oostkade staat gepland voor 2 september 2019 en wordt naar verwachting begin november 20199 opgeleverd. Hierna starten de werkzaamheden van de Westkade.  

Wervenpark

De projectlocatie ligt langs de Beneden Merwede en betreft het voormalige terrein van een scheepswerf. Dit terrein krijgt voor een deel een nieuwe functie als getijdenpark, het Wervenpark. De huidige kadeconstructie van het getijdenpark bestaat uit damwand, maar voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Omdat het Wervenpark voorzien dient te worden van natuurlijkvriendelijke kades, is ervoor gekozen de huidige kadeconstructie te vervangen voor een gewapende grondconstructie met een facing van rammed earth. Dit is een innovatie die nog niet eerder op een project als dit is toegepast.  

Bouwteam

Gezien de complexiteit van het vraagstuk en de strakke planning van het project is gekozen voor een samenwerking in bouwteam. Naast Gebr. De Koning en Ingenieursbureau Drechtsteden is ook Urban Deltas aangesloten bij het bouwteam. Urban Deltas is een joint venture tussen Gebr. De Koning en Urban Green en richt zich op het vergroenen van stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit vanuit drijvende structuren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de kennis van Netics, gespecialiseerd in het bouwen met baggerspecie.

LEES VERDER

LIVE volgen: inrijden spoordekken Goes

In Goes wordt komend weekend opnieuw non-stop gewerkt aan de bouw van de nieuwe spooronderdoorgang. En er staat een spectaculaire klus op de planning. De twee spoordekken van de plaatbrug en de trogbrug worden namelijk op hun plek gereden. De planning is als volgt:

  • Inrijden trogbrug zaterdagochtend
  • Inrijden plaatbrug zaterdagavond

Het inrijden van de dekken is live te volgen via twee webcams die gericht zijn op de nieuwe spoortunnel.

webcam 1
webcam 2

Deze laten 24 uur per dag zien wat er gebeurt op de bouwplaats. Er is ook een mogelijkheid de werkzaamheden van dichtbij te komen bekijken. Speciaal voor dit moment is er door de gemeente Goes en ProRail een uitkijkpunt ingericht.

LEES VERDER

Gebr. De Koning tekent samenwerkingsovereenkomst Giken Europe

Gebr. De Koning heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Giken Europe. Dirk-Jan Teeuw, directeur Gebr. De Koning, en Anthony Bertrams, CEO Giken Europa ondertekenden tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor in Japan de officiële samenwerkingsovereenkomst. Gebr. De Koning gaat actief bijdragen aan de ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe en bestaande technieken waarmee trillingsvrij palen en damwand kan worden aangebracht. Hiermee wordt invulling gegeven aan de marktvraag voor bouwen in een complexe omgeving.

Samenwerking Gebr. De Koning en Giken
Door het bundelen van de kennis en kunde van de innovatieve aannemer en de ontwikkelaar en leverancier van geavanceerde funderingsmachines is het mogelijk materieel te ontwikkelen dat exact aansluit bij de behoefte van de markt. “Gebr. De Koning kijkt altijd naar welk materieel het beste past bij een project”, aldus Teeuw. “Door de samenwerking met Giken kunnen we een nog betere maatwerkoplossingen bieden, waardoor projecten efficiënter, omgevingsvriendelijker en met minder risico’s worden gerealiseerd”.

Bouwen in een complexe omgeving
Gebr. De Koning is specialist als het gaat om bouwen in kwetsbare omgevingen zoals dijkversterkingsprojecten, herstellen van kademuren en het realiseren van bouwkuipen in dichtbevolkte gebieden. Beide partijen zien mogelijkheden om de door Giken ontwikkelde Gyro-Press methode voor dit soort projecten in te zetten. Deze methode wordt inmiddels succesvol in andere werelddelen toegepast. Door de samenwerking met Gebr. De Koning zal deze methode begin 2019 haar intrede nemen op Europese bodem en is zij de eerste civiele aannemer die deze machine in haar materieelaanbod heeft.

 

 

 

LEES VERDER

Werkzaamheden buitendienstregeling spooronderdoorgang Goes succesvol afgerond

Gebr. De Koning is verantwoordelijk voor de realisatie van de spooronderdoorgang in Goes. Om veilig langs en aan het spoor te werken staan er voor dit project een viertal buitendienststellingen ingepland. Afgelopen weekend heeft de eerste plaatsgevonden. De werkzaamheden bestonden uit het heien van funderingspalen en intrillen van damwanden. Ook werden er aanpassingen aan de bovenleidingen uitgevoerd.

LEES VERDER
tunnel spooronderdoorgang Goes

Volg bouw spooronderdoorgang Goes 24/7

In opdracht van de ProRail en de Gemeente Goes, bouwt Gebr. De Koning de nieuwe spooronderdoorgang in Goes. Een project waar wij trots op zijn! De werkzaamheden zijn onlangs officieel gestart en het is de bedoeling dat passanten vanaf 2020 veilig en snel onderdoor het spoor kunnen.

Ben je ook benieuwd naar wat wij aan het doen zijn? De bouwvorderingen zijn 24/7 te volgen via de livestream!
tunnel spooronderdoorgang Goes

LEES VERDER

Nieuwbouw bezoekerscentrum Kinderdijk een feit

Op donderdag 26 juli 2018 hebben Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Aannemersbedrijf P. van Leeuwen, Mourik, Mercon Montage en Gebr. De Koning de handtekeningen gezet onder het bouwakkoord voor de nieuwbouw van het Bezoekerscentrum in Kinderdijk. Hiermee is de bouw een feit en nemen de Alblasserwaardse ondernemers allen een deel van de bouw voor haar rekening. Gebr. De Koning bijt het spits af met de realisatie van de bouwkuip en de fundatie van het Bezoekerscentrum. Naar verwachting wordt het nieuwe Bezoekerscentrum in september 2019 in officieel gebruik genomen.

De start van de bouw markeert het einde van een traject dat voorzichtig werd ingezet nadat het Kinderdijkse molengebied in 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst belandde. Destijds was de conclusie al dat de huidige entree en beperkte faciliteiten niet passen bij die status.

Cees van der Vlist, directeur SWEK, “Samen bouwen wij aan deze regio en willen wij ook na de bouw samen trots zijn op het resultaat. Kinderdijk is van de wereld maar in ieder geval van ons inwoners van de Alblasserwaard.”

Het nieuwe Bezoekerscentrum wordt dé blikvanger. Dat verrijst op de plek van de huidige souvenirshop. De nieuwe entreezone, inclusief twee voetgangersbruggen, is maart volgend jaar klaar. In totaal wordt er 9 miljoen euro geïnvesteerd. Ruim de helft daarvan komt van overheden in de vorm van subsidies en leningen. Twee miljoen wordt bijeengebracht door sponsoren.

 

 

 

LEES VERDER

CO2-neutraal vervangen van oeverconstructie in Poeldijk

In onderaanneming van BAM Infra Regionaal wordt over een trajectlengte van circa 2400 meter de bestaande betonnen oeverconstructie vervangen voor een nieuwe stalen damwand. Het project is aanbesteed door de Provincie Zuid-Holland en heeft als doelstelling om zowel de provinciale weg (N211) als de oeverconstructie CO2-neutraal op te leveren. Om dit te realiseren zijn 21 innovaties ontworpen die op het project worden toegepast.

In week 12 is er gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering van het werk staat gepland voor medio september. De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen bestaande betonnen damwand
  • Het aanbrengen van een nieuwe stalen damwand
  • Het aanbrengen van een stalen deksloof en wrijfgording van gerecycled kunststof
  • Het aanbrengen van kathodische bescherming

De stalen damwand wordt aangebracht met het onlangs aangekochte trilblok (ICE 8RFSH). Omdat het trilblok over een kantelbare klem beschikt wordt er aanzienlijk bespaart op handeling.

De damwand wordt verder afgewerkt met een kunststof wrijfgording en stalen deksloof.

Om op het project een maximale hoeveelheid CO2 te besparen wordt de damwand tegen corrosie beschermd middels kathodische bescherming. Achter de damwand worden om de 10 meter anodes geplaatst welke een hoeveelheid stroom uitzenden en daarmee potentiaalverschillen in de ondergrond opheffen. Zodoende ontstaat er nagenoeg geen corrosie en kan de damwand dus aanzienlijk lichter en met minder CO2 uitstoot geproduceerd en uitgevoerd worden.

LEES VERDER
Silent piler Giken F-301

Nieuwe Silent Piler F-301 in gebruik genomen

De Giken F-301, onze nieuwe silent piler, is deze week in gebruik genomen. Momenteel wordt de machine gebruikt om damwand te drukken bij ons project in Zoetermeer ten behoeven van een beveiligingsconstructie voor het hoogspanningstracé dat daar loopt.

Het unieke aan deze piler is dat de bestuurder de machine als het ware kan laten ‘lopen’ over de stukken damwand. Er is dus geen makelaarsstelling nodig bij het gebruik van deze silent piler. Dit betekent dat het nu voor ons ook mogelijk is op de meest onmogelijke plekken damwand te plaatsen. Bekijk hier hoe dit werkt.

Het toevoegen van dit stuk aan ons machinepark maakt ons de enige in Nederland die zowel drukkend met makelaarsstelling als drukkend zonder kraan als resonerend damwand kan plaatsen.

Geïnteresseerd? Lees hier alles over dit nieuwe materieelstuk.

LEES VERDER