Onderdoorgang / Tunnel A12 – Bunnik

Onderdoorgang / Tunnel A12 bij Bunnik

ProRail
OPDRACHTGEVER

ProRail

Gebr. de Koning
HOOFDAANNEMER

Gebr. De Koning

PROJECTOMSCHRIJVING

In opdracht van ProRail heeft Gebr. De Koning een tunnel met daarin een kruising met het spoor en een kruising met de nieuwe toerit van de A12 ontworpen en gerealiseerd. Dit gebeurde op basis van de UAV-GC 2005 contractvorm, ofwel design & construct. De huidige overweg ter plaatse van de Groeneweg vormde een onveilige situatie. Mede door de toenemende intensiteit van treinverkeer op het tracé Utrecht – Arnhem werd de doorstroom van autoverkeer verhinderd. De nieuwe verbinding tussen de Baan van Fectio en de N411, met daarin de 2 ongelijkvloerse kruisingen moet de omgeving toegankelijker en veiliger maken.

Hoe pakten wij dit aan?
De opdracht omvatte in grote lijnen het ontwerpen en realiseren van de verbinding tussen de Baan van Fectio en de Provincialeweg N411 waaronder:
• de betonnen tunnelconstructie
• de wegconstructie binnen en buiten de tunnel
• de verlichting van de tunnel en de wegen
• een verkeersregelinstallatie inclusief filedetectie ter plaatse van de kruising Baan van Fectio – N411
• een pompinstallatie om regenwater in de tunnel af te voeren
• de omliggende waterhuishouding, waaronder de aangrenzende sloten, een bergings-/infiltratievijver en 2 duikers
• de terreininrichting, waaronder nieuwe beplanting en een bijenhotel
• benodigde hulpconstructies, waaronder de tijdelijke bouwkuip en tijdelijke verankeringen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of ziet u mogelijkheden voor een toekomstig project?
Onze medewerkers staan voor u klaar. Stuur een email naar info@gebrdekoning.nl of bel 078 644 26 44.

FOTO ALBUM

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistelling voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

Bekijk ook deze projecten

Fietsviaduct Zoetermeer

Combiwand HES Hartel Tank Terminal

Trillingsvrij bouwkuip aanbrengen – Den Haag