HISTORIE GEBR. DE KONING

Een rijke historie en een duidelijke toekomstvisie

Gebr. de Koning: aannemingsbedrijf met een rijke historie

Er is in het Frans een gezegde dat luidt: als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe gaat. Bij Gebr. de Koning zijn beide duidelijk en speelt de geschiedenis net zo’n grote rol als de toekomstvisie.

Een geschiedenis die altijd verbonden is geweest met activiteiten op de grens van land en water. Want de eerste bronnen die dateren van rond 1680 vertellen van het voorgeslacht De Koning (toen nog Conink of Keuning geheten) die de kost verdienden met het verhandelen van griendhout in het gebied tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Rond 1900 werden de bakens verzet naar het Oosteind in Papendrecht waar door Ph. de Koning (grootvader van de huidige eigenaren) een hoep- en mandenmakerij werd gestart. Na uitvoering van de Deltawerken, waardoor het getijdegebied sterk veranderde, en door de opkomst van alternatieve materialen bij waterbouwkundige projecten, moest er een andere weg worden ingeslagen. Dit werd de natte aannemerij zoals bijvoorbeeld het vervaardigen en aanbrengen van zinkstukken en het uitvoeren van bestortingen.

In 1962 werd een eerste heistelling aangeschaft: het begin van een groot aantal investeringen in groot materieel. Vanaf eind jaren zestig werden de projecten in hoofdaanneming aangenomen waarbij steeds vaker, naast het heiwerk, ook kunstwerken in hout, beton en staal werden uitgevoerd.

In 1978 werd Gebr. de Koning opgericht. Het bedrijf heeft sinds die tijd een gestage groei doorgemaakt. Er is altijd veel geïnvesteerd in eigen materieel, wat onder andere geresulteerd heeft in een groot machinepark en een ruime hoeveelheid damwand.

In 2011 verhuisde Gebr. De koning naar de huidige locatie, waar het kantoor te vinden is, het magazijn, een loods voor het vervaardigen van staalconstructies, een loods voor onderhoud aan eigen materieel, en een timmerwerkplaats voor de vervaardiging van prefab betonnen elementen.

Historie Gebr. de Koning
Historie Gebr. de Koning