DIJKVERSTERKING

Gebr. De Koning is specialist in dijkversterking

DIJKVERSTERKING

We zullen de komende decennia steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden in onze rivieren, door bodemdaling, zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering en de toenemende rivierafvoeren. Dijkversterkingen blijven dus hard nodig. Door te kiezen voor een deskundige partner kunt u kosten besparen en negatieve invloeden op de omgeving beperken.

Specialismen
Gebr. De Koning is als geen ander thuis op dit specialistische werkterrein op de grens van land en water en kan een belangrijke rol spelen als combinant, partner of onderaannemer. Binnen dijkversterkingsprojecten richten wij ons op het ontwerpen en realiseren van staalconstructies, piping-remmende maatregelen, betonconstructies en de constructieve waterbouw.

Wij hebben goede contacten met de grote staalwalserijen. Door schaalvoordeel kunnen wij scherp inkopen.

Theorie én praktijk
Wij zijn sterk in het combineren van theorie en praktijk. Ontwerpen oplossingen die praktisch en daarmee kostenbewust zijn. Wij zijn dagelijks hoofdaannemer én onderaannemer en beheersen beide disciplines. Wij beheersen het proces, het ontwerp, de uitvoering en dat alles met een zo laag mogelijke kostprijs. Daarbij hebben we een scherp oog voor de omgeving, waarbij veiligheid het belangrijkste onderdeel is. Binnen een ontwerpproces gaan wij altijd voor de beste oplossing en staan altijd open voor andere technieken als deze kosten en/of risicobewust zijn.

Ervaring
Gebr. De Koning is als funderingsspecialist al decennia op de dijken te vinden. De laatste 10 jaar hebben wij de markt steeds meer zien kiezen voor trillingsvrije technieken. Wij zetten hier vol op in en kunnen met recht specialist op dit gebied worden genoemd. Daarnaast hebben wij ons afgelopen decennium ontwikkeld tot ontwerpend aannemer met, net als het gehele bedrijf, een brede focus. Inmiddels staan wij met een groot team constructeurs en tekenaars klaar voor u.

Gevoel
Dijkversterkingen vragen om een aannemer die niet alleen over de juiste kennis en kunde beschikt, maar die ook ‘feeling’ met de omgeving heeft. Het helpt ons dat wij ook vaak hoofdaannemer zijn. Wij zijn bekend met de verwachtingen die de omgeving en de opdrachtgever hebben bij dergelijke gevoelige projecten.

Technieken
Wij kunnen veel, maar niet alles. Wij kennen onze beperkingen. Onze kennis en de aanwezige beperkingen hebben we, om het u makkelijk te maken, gevangen in één overzicht.

Omschrijving werkzaamheden Ja/nee Opmerking
Ontwerp waterkeringen nee Brede algemene kennis is aanwezig
Ontwerp staalconstructies, piping-remmende maatregelen, betonconstructies en constructieve waterbouw ja Specialist
Design & construct, systems engineering ja Specialist in integraal ontwerpen
3D ontwerp en tekenen ja Plaxis 2D, 3D, Revit, Tekla, ACAD 3D
Monitoring ja Trillings- en geluidsmetingen, landmeten
Erosiescherm damwand ja Trillingsarm en trillingsvrij
Stabiliteitsscherm damwand (type 1 en type 2) ja Trillingsarm en trillingsvrij
Kistdam damwand ja Trillingsarm en trillingsvrij
Verankeringsconstructies ja trillingsvrij
Palenwand beton of staal ja Trillingsarm en trillingsvrij
Dijkvernageling door middel van ankers nee Bekend mee, alternatief concurrerend product
Mixed in place wand of palen nee Bekend mee, alternatief concurrerend product
Grondverbeterende technieken nee Bekend mee
Grote grondverwijderende betonnen boorpalen nee Bekend mee, alternatief concurrerend product
Combiwand ja Trillingsarm en trillingsvrij
Onder- en achterloopsheidsscherm ja Trillingsarm en trillingsvrij
Dijkdeuvels ja Trillingsarm en trillingsvrij
Waterontspanners ja Realisatie
Kadeconstructies ja Trillingsarm en trillingsvrij
L-wanden / keerwanden ja
Betonwerk ja Deksloven, bakstoepen, constructieve elementen
Grootschalig grondverzet nee
Klein grondverzet ja
Systems engineering ja Integraal ontwerpen
Diepwand nee Bekend mee, alternatief concurrerend product
Amoveren bouwwerken nee
Klein sloopwerk ja
(Stalen) hulpconstructies ja
Tijdelijk laad/los locaties ja Ontwerp en realisatie

DIRECT CONTACT

Stel een vraag

Landingspagina - informatie aanvraag

reCAPTCHA

De Koning projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistelling voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning: