OMGEVINGSBEWUSTZIJN

Omgevingsbewustzijn is een keuze!

OMGEVINGSBEWUSTZIJN

Omgevingsbewustzijn is een keuze
De aflopen decennia, met name de afgelopen jaren, hebben zich binnen de maatschappij grote veranderingen voorgedaan op het gebied van veiligheid, omgevingsbewustzijn en milieu. Met name voor de sectoren waarin wij werkzaam zijn, hebben deze veranderingen grote gevolgen.

Bewuste bouwers
Wij realiseren ons dat we te gast zijn in de omgeving/op de locatie van het project. We willen omgevingsbewust bouwen, door op een professionele en sensitieve manier om te gaan met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving. Om die reden zijn wij aangesloten bij het platform Bewuste Bouwers. Het doel van de gedragscode is om het imago van de bouw te verbeteren en een goede buur te zijn. Een bouwer die zich als goede buur gedraagt, wordt sneller geaccepteerd door de omgeving en kan daardoor soepel en plezierig werken.

Personeel
Ons personeel is gewend om in een complexe omgeving te werken. Onze werkzaamheden vinden grotendeels plaats op en rond petrochemische plants, nabij spoorlijnen, dijkversterkingen en binnenstedelijke gebieden. Stuk voor stuk plekken die vragen om een groot omgevingsbewustzijn.

KING veiligheidsprogramma
Veilig werken is van groot belang binnen Gebr. De Koning en ook onze opdrachtgevers hechten hier grote waarde aan. Om dit te benadrukken en het bewustzijn op dit gebied verder te vergroten, zijn we onder de naam KING gestart met een veiligheidscampagne. KING staat voor Kijken, Inschatten, Nemen maatregelen en Gebruik je verstand. Binnen alle geledingen van ons bedrijf, van offerte tot oplevering, geven we hier vorm aan. Dit betekent concreet dat in alle bedrijfsprocessen het aspect veiligheid wordt meegenomen bij het maken van keuzes.

Laag IF cijfer
Onze medewerkers maken het verschil. Een ongeval zit namelijk in een klein hoekje. Het veiligheidsbewustzijn bij Gebr. De Koning is zeer groot, mede daardoor hebben we een bijzonder laag ongevallencijfer dat uniek is in de markt. Ons doel is nul vermijdbare ongevallen en een ongevallencijfer IF<4.

Veiligheidsladder niveau 4
De veiligheidsladder van ProRail is het hoogst denkbare platform op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Wij hebben ons als doel gesteld om in 2019 tot niveau 4 van de veiligheidsladder van ProRail op te klimmen.

CO2 prestatieladder niveau 5
In 2010 was Gebr. De Koning het eerste MKB bedrijf dat het hoogste niveau van CO2 bewustzijn heeft behaald.

Dijkversterkingen
Dijkversterkingstrajecten vragen om een specifieke aanpak vooral in relatie tot de omgeving. De omgevingsgevoeligheid ligt hoog bij dergelijke projecten en de mogelijkheden zijn relatief beperkt. In de uitvoeringsfase zijn slechte bereikbaarheid van het projectgebied en overlast voor omwonenden aan de orde van de dag. Om overlast te voorkomen is een uitgekiend ontwerp waarbij het aspect hinder wordt meegenomen essentieel. Grondwerk en/of hulpwerk kan worden voorkomen door toepassen van de juiste technieken op de juiste locatie. Hierdoor worden indirecte kosten en overlast beperkt of voorkomen.

Meer weten hoe wij bij Gebr. De Koning omgaan met milieu, omgeving en veiligheid? Neem dan contact met ons op.

DIRECT CONTACT

Stel een vraag over omgevingsbewustzijn

Landingspagina - informatie aanvraag

reCAPTCHA

De Koning projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistelling voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning: