WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

OP DE GRENS VAN LAND EN WATER

WATERBOUWKUNDIGE / CIVIELE PROJECTEN

“Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan”, dichtte Hendrik Marsman bijna een eeuw geleden. Die poëzie is Gebr. de Koning op het lijf geschreven. Want wij zijn waterbouwers in hart en nieren en voelen ons als geen ander thuis op de grens van water en land.

Wat waterbouwkundige werken betreft is geen project te moeilijk voor ons. Al vele jaren zijn wij actief op dit gebied en realiseren we bruggen, duikers, sluizen, steigers, kademuren, remmingwerken en gemalen.

We beschikken over een uitgebreid en flexibel machinepark dat ook op het water kan worden ingezet. Het eigen drijvend materieel vergroot de inzetbaarheid en flexibiliteit.

Waterbouwkundige werken vormen vaak een samenspel tussen ontwerp, funderingswerk, betonwerk en staalconstructie. Gebr. de Koning heeft al deze disciplines in huis. Waardoor alle aspecten, van ontwerp tot uitvoering, goed op elkaar aansluiten. En dat zorgt voor een optimaal eindresultaat!

Welke disciplines beheersen wij binnen Waterbouwkundige werken?

Gebr. De Koning is een innovatieve allround aanpakker van civiele bouwprojecten op de grens van land en water. Dat is in het geval van afmeervoorzieningen bijna letterlijk te nemen.

Ontwerp en realisatie
Voor het ontwerpen en de realisatie van afmeervoorzieningen zoals steigerconstructies, vast gefundeerd of drijvend, remmingwerken en meerpalen hebben wij de beste deskundigen in huis. Met onze kennis en kunde tillen we ook dergelijke projecten naar een hoger niveau. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Wij beheersen:

We zullen de komende decennia steeds vaker te maken krijgen met hogere waterstanden in onze rivieren, door bodemdaling, zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering en de toenemende rivierafvoeren. Dijkversterkingen blijven dus hard nodig. Door te kiezen voor een deskundige partner kunt u kosten besparen en negatieve invloeden op de omgeving beperken.

Lees meer over dijkversterking en onze specialismen

Wij beheersen:

Zoekt u een specialist voor de aanleg van een kade? Maakt dan kennis met Gebr. De Koning. Op vele gebieden, van de realisatie van binnenstedelijke kademuren tot zeekades kunnen wij u van dienst zijn. Aantoonbare ervaring zorgt voor een optimaal ontwerp en een gedegen uitvoering. Werken op het land, vanaf het water, trillingsvrij, moeilijke bereikbaarheid? Ons ontwerp, uitvoeringsmethode en het materieel sluiten daar naadloos op aan. Meer weten? Neem contact met ons op.

Wij beheersen:

Urban Deltas richt zich op het vergroenen van stedelijk gebied en het verbeteren van de waterkwaliteit vanuit drijvende structuren. Urban Deltas is een joint venture van Gebr. De Koning en Urban Green.

Gebr. de Koning brengt hierbij expertise in op het gebied van de modulaire onderbouw met drijvende elementen voor het eiland, terwijl Urban Green vooral concepteigenaar is en kennis heeft van waterzuivering, habitat van flora en fauna.

Heeft u uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit of het vergroenen van stedelijk gebied? Wij hebben diverse oplossingen die wij graag met u bespreken.

Vergroenen stedelijk gebied - Gebr. de Koning

“Werken op de grens van land en water is maatwerk en vraagt om een goede voorbereiding en een flexibele houding.”

Paulus van den Berg - Projectleider

Waterbouwkundige projecten

Wat heeft Gebr. De Koning u te bieden?

De veiligheid van medewerkers en de mensen die zich in de omgeving van een project bevinden, staat bij ons voorop. Veiligheidsbewustzijn is in alle fasen van het project belangrijk (zie Stichting Bewuste Bouwers). We gaan bij ieder project op een professionele en sensitieve manier om met de aspecten en gevoeligheden vanuit de omgeving.

Wij beschikken over vakkundig en goed opgeleid personeel met veel kennis en ervaring, die de verbinding leggen tussen theorie en praktijk. We halen het beste uit onze mensen en stimuleren ze om te groeien. Wij zijn een zelflerende organisatie, waarbij we kennis en ervaring delen.

De klantvraag staat bij ons centraal. We streven naar een optimaal eindproduct en een tevreden klant. Wij werken pro-actief en bereiden goed voor. Afspraak is afspraak. Klanten beoordelen ons als respectvol en open en waarderen onze menselijke benadering.

Wij zijn altijd op zoek naar slimme oplossingen voor het project en naar optimalisatie van ontwerp, uitvoering en interne processen. Wij zoeken actief naar mogelijkheden voor hergebruik van materialen, besparing van bouwmaterialen en besparing van energie (zie ook mvo). Nieuwe tools ontwikkelen om een nog beter resultaat te behalen zien we als een uitdaging. Wij volgen technische en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Investeringen in innovatieve ontwikkelingen resulteren in een toonaangevende positie op het gebied van een aantal specialismen.

We zijn een veelzijdig bedrijf met meerdere disciplines in eigen huis. We zijn goed in onze specialismen (specifieke damwandoplossingen, dijkversterkingen, complex betonwerk, zware waterbouwkundige constructies en speciale funderingswerken), maar we komen nog beter tot ons recht als er meerdere disciplines gevraagd worden. We pakken dan het project integraal aan en beheersen de raakvlakken optimaal. Dit geeft toegevoegde waarde voor het project en hiermee ontzorgen wij u. Wij zijn gewend om in verschillende rollen binnen een project te werken. Wij begrijpen in de rol van onderaannemer, wat de klant van ú vraagt.

De Koning Materieelverhuur

Op zoek naar damwand, graafmachines, shovels, kranen of heistelling voor uw project?
De Koning heeft 20.192m2 damwand op voorraad en verhuurt haar materieel aan diverse partners.

De 7 krachten van De Koning: ontdek én benut onze specialiteiten

Het succes van Gebr. De Koning is gebaseerd op 7 krachtige pijlers, waaronder waterbouwkundige werken. Op deze 7 werkterreinen, met de raakvlakken ervan, zijn we als geen ander thuis. Hieronder kunt u meer informatie lezen en bekijken over de overige zes krachten van De Koning: